Dvanáct znaků racionality: zvědavost, oproštění, osvícení, stálost, argument, empirismus, jednoduchost, pokora, smysl pro dokonalost, přesnost, odbornost a touha po naplnění.
Na Kobylce 12      Patronka Vandy      Radnice      Kontakt      Admin    Home     Login

Ach ty ovce!

Acidóza

Autor: Gabriela Lachova

“To vypadá jako nějaká otrava”. Toto slovní spojení až příliš často slýchají  dvorkoví chovatelé po konzultaci s veterinárním lékařem poté, co jejich milovaná ovečka byla ráno normální, za pár hodin apatická a navečer bez viditelných příznaků byla v pánu.

Velmi podobný scénář mi nedávno popisovala kamarádka, jejíž známá s manželem si pořídili k rodinnému domku i menší pozemek, na jehož udržování zakoupili pár ovcí.

Na příčině nejsou žádné “asi otravy”, ale neznalost krmných požadavků těchto zvířat. Na ovce nelze pohlížet jako na “sekačky na  trávu” ze zahradnického obchodu, které nám pokosí kdejaký porost, aby nám ušetřili práci. Abychom mohli ovce pást a přidávat jim krmné doplňky, musíme znát jejich nároky na krmení. Pojďme se podívat, proč tomu tak je.

Charakteristika ovce  

Ovce je přežvýkavec. S přežvýkavci se při nesprávném menežmentu pojí střevní onemocnění jako je acidóza neboli překyselení bachoru. Ovce se odlišují od dobytka funkcí bachoru; krmení má tendenci jím procházet rychleji, a proto se u nich s těmito onemocněními setkáváme mnohem častěji. Při pasení mají tendence selektovat více stravitelné části rostlin než dobytek. Díky méně výkonným čelistem než má dobytek, ovce potřebují delší čas na přežvykování “žvance” a potravu melou na jemnější částice než dobytek. Ovce stráví pasením poloviční čas než dobytek, ALE téměř 4x více času stráví přežvykováním. Během přežvykování ovce přirozeně produkují ve slinách hydrogenuhličitan sodný (http://cs.wikipedia.org/wiki/Bikarbon%C3%A1t_sodn%C3%BD), který přispívá k udržování neutrálního pH bachoru.

Znalost krmných požadavků

Tyto požadavky jsou v podstatě velmi základní; nic, co by i chovatel 2-3  ovcí nedokázal zajistit. Naopak – výhodou malochovatelů je malý počet zvířat, která dostávají individuální pozornost, narozdíl od velkých rozsáhle menežovaných stád. Znalost krmných požadavků také velmi úzce souvisí s prevencí střevních onemocnění a odhalením jejich příčiny.

Obvykle je acidóza spojována se zkrmováním obilovin nebo granulí, vedlejších produktů jako brambory, řepka, kapusta nebo tuřín, které obsahují málo vlákniny, ale mají vysoký obsah škrobu. K acidóze ale také dochází na bujných rapidně rostoucích pastvinách s vysokým obsahem cukru, ale nízkým obsahem efektivní vlákniny. I při zkrmování kvalitní krátce řezané siláže (např. kukuřičná siláž) s kyselým pH může dojít k acidóze. Tomuto lze zamezit dodáváním sena nebo slámy v blízkosti napáječky. Ovce si samy stanoví uspokojující příjem. Produktivní ovce, ať už rostoucí nebo laktující, vyžadují v dietě 30% vlákniny.

Co se vlastně děje při acidóze

Příjmem nadměrného množství výše uvedeného krmiva dochází k rapidnímu kvašení uhlohydrátů a tím dochází:

  • Ke změně procentuality bachorové kyseliny
  • K produkci většího množství kyseliny mléčné
  • K poklesu pH bachoru a krve
  • K oslabení pufrační kapacity bachoru (pufr-http://cs.wikipedia.org/wiki/Pufr)
  • K poklesu efektivnosti kvašení


Acidóza buď probíhá jako klinická, kdy se příznaky většinou rozvinou během 6-ti až 8-mi hodin. Tyto příznaky zahrnují dehydrataci, depresi, průjem, koma a smrt. Právě klinická acidóza je často zaměňována s jakousi otravou, protože má velmi rapidní průběh. Ovce nedokáže odstraňovat plyny a pěnu – v bachoru dochází k nárůstu tlaku – a všechno končí zadušením.

Sub-klinická acidóza má celkově větší hospodářský význam. Příznaky zahrnují dehydrataci, bolesti v dutině břišní, průjem, kulhavost, záněty, pneumonii. Dále dochází ke snížení trávicí schopnosti vlákniny, snížení příjmu krmiva, snížení výkonnosti přeměny krmiva a snížení celkové výkonnosti.

Na co se soustředit

Velmi přesným indikátorem toho, co se děje uvnitř ovce je její stolice. Barva, tuhost a složení jsou tři ukazatele, podle kterých lze určit, jestli se jedná o acidické příznaky.

Tmavě zelená stolice – po spásání čerstvé trávy

Hnědá olivová – po zvýšeném příjmu sena

Žlutá olivová – po zvýšeném příjmu obilovin

Šedá – většinou indikuje acidózu


" Podle stolice poznáš hodně, mnoho, velice "


Výkaly zformované do pelet s evidencí vlákniny jsou charakteristické pro zdravé ovce

 

Stlačené výkalové pelety s taktéž s uspokojující evidencí vlákniny

 

Extrémně rozbředlé výkaly bez evidence vlákniny je jedním z příznaků acidózy

 

Laminitida nebo kulhavost jsou dalšími příznaky acidózy. Zvířata často umírají dříve, než se laminitida na nohou projeví. Zotavená zvířata mohou vykazovat neobvyklý růst paznehtů  a /nebo trvalé kulhání.

 

Ovce postižené laminitidou často klečí nebo mají nahrbený postoj

 

Sledování přežvykovací aktivity je další jednoduchý úkol pro malochovatele. Během odpočinku by mělo 40-50% ovcí přežvykovat.

Jak postupovat při podezření na acidózu

  • Postiženému zvířeti umožníme přístup k senu, jehož přežvykováním se stimuluje průtok slin.
  • Dále podáme sodu bicarbonu (=jedlá soda, která se nachází v každé domácnosti) v množství 1gram na 1 kilogram živé hmotnoti zvířete.
  • Podání lehkého rostlinného oleje pomůže zvířeti odříhnout zachycené plyny a zamezí se tak ztrátě zvířete v raném stádiu.
  • Aplikace antibiotik redukuje poškození jater.


   
Prevence je základ

Jak už bylo zmíněno, nejzákladnějším krokem k prevenci je dostatek adekvátní a efektivní vlákniny v podobě volně přístupného sena.

 

 

Efektivní vláknina = zformování vlákninové rohože

 

Při zkrmování krmiv bohatých na škrob je nutná graduální adaptace. Obiloviny se pro ovce zásadně nešrotují nebo nemelou, i pelety určené ke zkrmování ovcím mají mít signifikantně větší velikost než pelety určené např. pro koně.
Na obrázku dole porovnejte velikost pelet - vlevo jsou pelety pro ovce, vpravo pro koně.

Pokud je nutné přikrmovat obilovinami, můžeme je podávat s doplňkovými přípravky jako např. zelený jíl, který váže acidové iony a zpomaluje střevní průtok. Jedlá soda zaráží produkci acidů. Kalciové doplňky mají také značný vliv na zarážení acidů v tenkém střevě nebo droždí, které může pomoci k zachycení “špatných” bakterií v bachoru a tak zredukovat risk acidózy a/nebo stimulovat bachorové bakterie a tím zvýšit efektivnost trávení.

Vaše komentáře a dotazy?

Zbývá znaků.         
Pozn. komentáře jsou před zveřejněním schvalovány administrátorem