Dvanáct znaků racionality: zvědavost, oproštění, osvícení, stálost, argument, empirismus, jednoduchost, pokora, smysl pro dokonalost, přesnost, odbornost a touha po naplnění.
Na Kobylce 12      Patronka Vandy      Radnice      Kontakt      Admin    Home     Login

Shorthorns na Novém Zélandě

Autor: Gabriela Lachová

Shorthorns je plemeno skotu, které bylo představeno jako první dobytek na Novém Zélandě a chová se zde dodnes – témeř dvě století. Během tohoto období významě přispělo do obou odvětví, mléčného a masného. Dnes se jejich počty bohužel zmenšují, a proto Společnost pro Zachování Vzácných Plemen (Rare Breeds Conservation Society) musí
zajistit, aby toto plemeno, které bylo pravděpodobně v minulosti nejvýznamnějším plemenem skotu na Novém Zélandě, zcela nezaniklo.

Původní název “Shorthorn” znamenal přesně to, co říká – popisuje dobytek s krátkými rohy (na rozdíl od těch s dlouhými nebo středně dlouhými). Jeho součástí byla řada plemen, zejména z anglického hrabství Durham a York, která měla pověst jako velmi dobrá mlécná plemena, stejně jako vynikající dobytek na maso a do tahu. Během pozdního 18. a zacátku 19.století, začal kmen Durham, výsledkem několika vývojových chovných programů, dominovat. V polovině 19.stoleti tak bylo vyvinuto Durhamské plemeno, jehož příslušníci se dnes jednoduše nazývají Shorthorns. Byli plemenem víceúčelovým, zvlášte významným pro své mléčné kvality (zařazení do maso-mlécné skupiny se nekonalo až do 20. století).

První Shorthorn dobytek, který přicestoval na Nový Zéland, v té době ješte znám jako Durhams, byl představen Samuelem Marsdenem v roce 1814. Zvířata pocházela z korunních stád Nového Jižního Walesu, a byla darem hejtmana Macquarie. Jako víceúčelová zvířata byla ideálním plemenem pro mladé kolonie na Novém Zélandě po většinu 19.století.

 Shorthorn stáda se stala pevnou součástí zemědělské produkce na začátku roku 1840 a na dlouhou dobu zůstali Shorthorns nejvíce populárním dobytkem na Novém Zélandě, ačkoliv poměrně brzy byl v této zemi zahájen rozvoj specializovaných masných a mléčných Shorthorns. Mléčný Shorthorn převládal v mlékárenském průmyslu na Novém Zélandě až do roku 1920, kdy byl nahrazen plemenem Jersey. Z původních 56% všech dojnic na Novém Zélandě v roce 1921, klesl tento počet na pouhá 3% v roce 1963.

Dnešní počet klesl ješte níže, v roce 2000 čítalo stádo čistokrevných registrovaných dojnic něco přes 300 kusů. V současných mléčných stádech se však tento “appaloosa” (jak pravila ing. Jitka Jiříková) gen nezapře a mnozí jedinci jsou toho důkazem a to i v šedém odstínu vlivem Holštýna.

Vaše komentáře a dotazy?

Zbývá znaků.         
Pozn. komentáře jsou před zveřejněním schvalovány administrátorem