Dvanáct znaků racionality: zvědavost, oproštění, osvícení, stálost, argument, empirismus, jednoduchost, pokora, smysl pro dokonalost, přesnost, odbornost a touha po naplnění.
Na Kobylce 12      Patronka Vandy      Radnice      Kontakt      Admin    Home     Login

Přístup k vodě a krmivu jako důležitý faktor pro vývoj bachoru

Autor: Gabriela Lachová ©2012

 

Novorozené tele má v podstatě nefunkční bachor a dá se pokládat za monogastrické (majicí pouze jeden žaludek)

          
Novorozené tele - bachor : slez (0,5 : 1) | Dospělý jedinec - bachor : slez (10 : 1)

 

Vývoj Bachoru závisí na

 • Bakteriích
  • Za správný vývoj a funkci bachoru jsou odpovedné bakterie ANAEROBNÍ
  • Po narození je tele vystaveno predevším bakteriím AEROBNÍM (olizovaní matkou, uždibovaním trávy a okusováním ruzných předmětů)
  • Jakmile začne tele konzumovat různá objemová krmiva, šroty, specielní směsi, druh bakterií se mění - aerobní dramaticky ubývají, převládají anaerobní
  • Proto je VELMI DULEŽITÉ poskytnout teleti od prvního dne přístup k suchým krmivům, pastvě a vodě
  • Také vitamíny A,D a E jsou potřebné ke správnému vývoji bachoru, obsaženy jsou v mateřském mlezivu a čerstvém mléku
 • Tekutinách v bachoru
 • Dostupnosti krmiva v bachoru
 • Schopnosti tkáne absorbovat
 • Cinnosti svalstva
Tekutiny v bachoru

Přístupem k vodě od prvního dne:
1)zajištujeme prostředí pro rapidní růst bachorových bakterií
2) podporujeme příjem krmiva
3) redukujeme průjmy
4) zvyšujeme přírůstky

Mléko neposkytuje dostatecné množství tekutin, nebot bachor obchází.

 

Absorpce

bachor má dvě vrstvy:
1) svalovou (odpovědná za kontrakce)
2) epitelovou (odpovědná za absorpci)

Epitel novorozeného telete nemá absorpční schopnost.
Absorpce těkavých mastných kyseliny (k. máselná, k. octova a k. propionová) stimuluje rozvoj epitelu, který tak přibývá na ploše.

 

PŘÍLOHA: Žaludky 3 měsíčního telete, býčka.
Pozn. autora – tele bylo usmrceno humánním způsobem z důvodu zanedbané pupeční kýly.
Vnitřní sliznice bachoru je tvořena až 1 cm vysokými papilami
BACHOR (angl. rumen or paunch)
Objem bachoru u dospělého skotu je 100-120 litru. Objem bachoru tohoto telete byl cca 15 litru (meřeno ve 20ltr kbelíku)

Natrávenina měla odhadem 8 kg
ČEPEC (angl. reticulum or honeycomb)

Vnitřní sliznice čepce tvoří asi 1 cm vysoké nevyhladitelné hřebeny, které tvoří 4 až 6-ti boké sklípky
KNIHA (angl. omasum)

Sliznici knihy tvoří různě vysoké listy knihy, ploché slizniční výrůstky
SLEZ (angl.abomasum)

Vaše komentáře a dotazy?

Zbývá znaků.         
Pozn. komentáře jsou před zveřejněním schvalovány administrátorem