Dvanáct znaků racionality: zvědavost, oproštění, osvícení, stálost, argument, empirismus, jednoduchost, pokora, smysl pro dokonalost, přesnost, odbornost a touha po naplnění.
Na Kobylce 12      Patronka Vandy      Radnice      Kontakt      Admin    Home     Login

Rod Helleborus - čemeřice - čemerica

Autor: Ing. Jitka Jiříková Foto: Michaela Zapletalová

Tento rod rostlin pocházející z čeledi Ranunculaceae - pryskyřníkovité je v našich zemích znám od středověku a zaujal nejen svou schopností nakvétat v atypické období ( v teplých zimách prakticky od ledna do března), ale i svou jedovatostí alias léčivými účinky. Za téměř domácí druh lze u nás považovat čemeřici nachovou - Helleborus purpurascens, která zasahuje na severovýchodní a východní Slovensko. Tento východokarpatský druh obývá světlé bučiny suťovitých lesů, křoviny a břehy potoků. Kvete tak brzy z toho důvodu, že se vyskytuje v podrostovém stinném patru a potřebuje stihnout založit na novou generaci ještě před narašením a vykvetením stromů a ostatních bylin. Tím získá více světla a možná zláká i nějakého hlady zoufalého, předčasně probuzeného opylovače. Tento druh má purpurovofialové květy. Listy jsou klasicky přízemní na dlouhém řapíku, dlanitě složené, většinou pětidílné a zelené. Všechny části rostlin jsou jedovaté.

Ostatní druhy jako Helleborus niger - čemeřice černá, Helleborus viridis - čemeřice zelená, Helleborus foetidus - čemeřice smrdutá jsou u nás rostlinami nepůvodními, leč v některých oblastech zplanělými. V zahradách se často vyskytují kříženci těchto druhů pod názvem Helleborus x hybridus či kultivary Helleborus orientalis nebo Helleborus x sternii. Mohou se vyskytovat i jiné kombinace, protože samotný rod čemeřice má přibližně kolem 45 druhů a mezi nimi je spousta kříženců.

Čemeřice černá má bělavé květy, její kolegyně smrdutá a zelená mají květy zelené.Listy mají všechny podobné, jen dílky, ze kterých jsou složené, mají různou šířku a délku někdy i zoubkování.

Zimní růže, jak se též někdy čemeřici lidově přezdívá, je vytrvalá rostlina upřednostňující polostín před plným sluncem, protože pochází z lesů. Miluje humózní, na živiny bohatou, středně vlhkou půdu s neutrálním až slabě zásaditým pH. Je velmi nenáročná.Pro svou vysokou toxicitu dnes již není využívána v lékařství, ale svého času byla nutným vybavením zahrádek všech "čarodějnic, léčitelů a travičů". Přisuzovaly se jí schopnosti v ovládání zlých duchů, z kořenových odvarů se "vyrábělo" odčervení atd. Helleborus obsahuje různé steroidní glykosidy. Mezi nejznámější patří hellebrin, helleborin, hellebortin a helleborein. Všechny tyto glykosidy způsobují srdeční arytmie a mohou způsobit i srdeční zástavu. Konkrétně helleborin působí neurotoxicky, pro změnu helleborein způsobuje záněty spojivek, dráždí sliznice a zažívací trakt. Příznaky otravy touto rostlinou začínají pálením v dutině ústní, postupně začne velké slinění, zvracení, průjmy a křeče trávicího traktu. Postižený je malátný, má rozšířené zornice a nepravidelný tep. Následně upadá do bezvědomí. Lékařsky neošetřené otravy čemeřicí mohou končit smrtí.Dnešní využití čemeřic spočívá už jen v okrase našich zahrádek. Pokud nastane situace, kdy se na naším zvířectvem vypásaném pozemku vyskytne zbloudilý, zplanělý kus, není jednoduššího řešení než pomocí rýče tuto malou "čarodějnici " přesunout do bezpečí našich zahrádek, pod nějakou řidší dřevinu, které bude dělat společnost. Odvděčí se krásným exteriérem a květy v období, kdy nikde nic hezkého a zajímavého ještě nepokvete. Samozřejmě, že tato zahrádka musí být řádně zabezpečená proti vstupu dětí a zvířat. Přimlouvám se za přesazení neb tato rostlina se nebude vyskytovat v nějakém obrovském množství, ale jen v několika málo trsech. Navíc je velmi žádanou trvalkou a tudíž ji lze povětšinou lehce "udat do dobrých rukou".

Helleborus nigerVaše komentáře a dotazy?

Zbývá znaků.         
Pozn. komentáře jsou před zveřejněním schvalovány administrátorem