Dvanáct znaků racionality: zvědavost, oproštění, osvícení, stálost, argument, empirismus, jednoduchost, pokora, smysl pro dokonalost, přesnost, odbornost a touha po naplnění.
Na Kobylce 12      Patronka Vandy      Radnice      Kontakt      Admin    Home     Login

in English

Náš "Pet Projekt" - Equilandia, o.s.

Aktuální zprávy z Equilandie

08.08.2012 Napísali o nás

16.07.2012 Lukáško

20.05.2012 Gringov veľký deňO welfaru koní nelze hovořit vážně, pokud se ignorují vysoké počty koňského odpadu produkovaném equestriální zábavou. Na tyto počty v posledních letech reagovaly různé dobrovolné iniciativy záchranářů nechtěných koní, avšak jejich vliv na redukci odpadu zůstavá omezený z důvodu nedostatku informovanosti a zájmu obecné veřejnosti. Veterinární organizace jsou si sice vědomy problémů ve welfaru koní, ale jako profitující servis jsou oddány většinovému zákazníku, a jen velmi váhavě vstupují do oblasti welfarových kontroverzí. A proto je problematika welfaru koní vedena hnutím "odspodu", od amatérů, drobnochovatelů a hobbystů, jejichž častý nedostatek odbornosti a zkušenosti je omezen na pouhé poskytování základních potřeb zachraňovaných zvířat. Jejich zájem je především motivován podmínkama transportu koní na vzdálená jatka, a skutečností, že mnozí koně určené k transportu jsou nemocní, vyčerpaní, a trpí bolestmi a strachem. Samotný proces zabíjení je kontroverzní, neboť mnohá jatečná zařízení nejsou vybavena k tomu, aby koním zabezpečila rychlou a humanní smrt. Problém, kterému čelí záchranáři je ale bohužel ten, že počty nechtěných koní vysoko převyšují útulkové kapacity. Některé útulky navíc pod stresem z přetížení nedokáží zajistit adekvátní péči, a nemají k ní ani potřebnou fundovanost. Vzhledem k tomu, ze do útulků přichází často i koně majitelů, kteří v útulcích vidí snadný způsob, jak se zbavit nechtěného zvířete, míjí se často tato snaha účelem, kterým by měl být především:

zvyšovat povědomí široké i odborné veřejnosti v oblasti životních podmínek koní využívaných k rekreaci, a upozorňovat na příčiny, které vedou k předčasné ztrátě užitkovosti koní, a k jejich odpadu.

Co chybí ve snahách útulkových organizací je způsob, jakým lze demonstrovat veřejnosti, že koně určené k jatečnému zpracování nejsou jen neužitečným odpadem. Kdo by snad ale viděl v těchto koních jen osobní majetek, který ztratil pro majitele rekreační hodnotu, a tedy je instantně přeměněn v hodnotu vyživovací, pro něj je zde k úvaze ješťě jeden, skrytý, avšak sociálně důležitý aspekt: pokud nějaká společnost nepřikládá hodnotu k emoční investici, jakou děti a mladí lidé vkládají do svých koní, ukazuje tak další generaci, že city a vztahy jsou instantně rozpustné v momentě, kdy se předmět emoce stává neschopným dále sloužit, či neodpovídá rostoucím potřebám. Tato emoční investice je rozlišujícím faktorem v určení statusu zvířiat. Tedy, je-li zvíře určeno ke konzumu, či chováno za účelem společníka. Důsledky postoje, kdy zvíře = společník je pouze dočasným ukojením emočních potřeb mohou být pro společnost velmi negativní. Totiž vývoj vyššího emočního cítění, jakým je například empatie a na ní vystavené etické cítění není dán lidem přirozeně, ale musí být kulturně kultivováno. Nejvnímavějším obdobím ke kultivaci nesobeckosti je adolescentní věk, avšak výchovná příležitost může být promrhána v prostředí lhostejnosti, nedostatku morálních vzorů a povrchního zacházení s emočními hodnotami, jakými jsou mimojiné i postoje mladých lidí vůči jejich zvířecím společníkům.

V projektu Equilandia, o.s. se zkupují koně z jatek, a umožňuje se jejich návrat do užitkovosti po předchozí mentální a fyzické rehabilitaci. Cílem je navrátit těmto koním takovou užitkovost, aby se mohli stát vzdělávacím nástrojem. Equilandia si klade za cíl více, než být jen útulkem pro koně. Snaha je vytvořit místo, kde se mladí lidé mohou setkat s rehabilitovanými zvířaty, původně odepsanými, a učit se způsobům, jak zpomalit rapidní obraty koní a jejich vysoký odpad. Nicméně, lidé, kteří stojí za tímto projektem jsou lidé racionální, a neslibují nereálné. Pokud se kterýkoliv ze sveřených koní neukáže schopný rehabilitace, Equilandia připouští možnost humánního utracení.

Equilandia, o.s je unikátním projektem. Poskytuje nejen péči o koně a vzdělání v oblasti horsemanshipu, ale snaží se o racionální přístup k nařešenénu problému v equestriálním průmyslu: příliš vysoký odpad koní. Equilandia ale není profitabilní organizace, a jako taková potřebuje podporu podobně uvažujících lidí. Proto zde, na Na Kobylce 12, nejen podporujeme Equilandii jako náš "pet projekt", ale vyzíváme ostatní aby se k nám přidali. Podpořit tento projekt můžete mnoha způsoby. Můžete věnovat finanční, či materiální dar, můžete publikovat na našich stránkách informace o welfarové problematice, můžete virtuálně adoptovat koňského svěřence, ale můžete se rovněž zůčastnit některých kurzů a seminářů na Equilandii. Platbu lze uskutečnit prostřednictvím služby PayPal. Pro přímý bankovní převod najdete podrobné informace na stránce Equilandie: http://equilandia.sk/?page_id=68


Vice informací o Equilandii najdete přímo na jejich stránkách www.Equilandia.sk

Vaše komentáře a dotazy?

Zbývá znaků.         
Pozn. komentáře jsou před zveřejněním schvalovány administrátorem