Dvanáct znaků racionality: zvědavost, oproštění, osvícení, stálost, argument, empirismus, jednoduchost, pokora, smysl pro dokonalost, přesnost, odbornost a touha po naplnění.
Na Kobylce 12      Patronka Vandy      Radnice      Kontakt      Admin    Home     Login

Odchov telat - Říční kameny jako podestýlka

Autor: Gabriela Lachová

Podestýlka z říčních kamenů je prověřená jako velmi úspěšná varianta materiálu na podestýlku používanou v odchovu telat.
Podestýlka musí být správně instalovaná, kameny musí mít velikost 20-40 mm a nesmí být poškozené.
Při pohybu telat kameny rotují, čímž se exkrementy tlačí dolů a vrchní vrstva tak zůstavá čistá.

Pro podestýlku z kamenů musí být prostor na jedno tele větší než 1,5 m2, ideálně 2 m2 na tele. Pokud je plocha na tele menší než 1,5 m2, podestýlka z říčních kamenů se nedoporučuje. Podestýlka musí být minimálně 15 cm hluboká, ideálně 20 cm s velikostí kamenů 20-40 mm.Do přední části kotce se umístí hrazení o výšce 25 cm, které má 2 cm nad zemí mezeru. Při pohybu telat po kotci dochází k vysunování kamenů ven, extra hrazením tomu lze zabránit. Jako ideální podklad pod podestýlku je betonový základ spádovaný směrem dopředu, díky mezeře ponechané při instalaci hrazení, odtéká veškerá vlhkost z kotce ven. Podestýlku lze pravidelně promýt vysokotlakou hadicí, aniž by bylo nutno telata vyhánět ven. Pravidelné promývání zvyšuje životnost podestýlky. Pokud není možnost podestýlku promývat, je nutné ji každé 3 sezóny vyměnit, ideálně po každé sezóně vyhrnout z kotců, rozprostřít a ošetřit chlorovým postřikem. S kameny je nutno manipulovat opatrně, zlomené kameny mohou poranit teleti pazneht.
Není doporučeno zkrmování sena nebo slámy, utrousená sousta pod krmítky formují “rohož” a tím kameny ztrácí svou propustnost. Ideální je zkrmování řezanek, šrotovaných obilovin či na trhu dostupných směsí pro telata.
Každý týden se podestýlka desinfikuje postřikem.

Velmi ideální pro stáje s podestýlkou z říčních kamenů je průhledná střešní krytina, která umožňuje průnik slunce, podestýlka tak zůstavá v kombinaci s dobrou drenáží suchá a teplá.


 

 


 

Vaše komentáře a dotazy?

Zbývá znaků.         
Pozn. komentáře jsou před zveřejněním schvalovány administrátorem