Dvanáct znaků racionality: zvědavost, oproštění, osvícení, stálost, argument, empirismus, jednoduchost, pokora, smysl pro dokonalost, přesnost, odbornost a touha po naplnění.
Na Kobylce 12      Patronka Vandy      Radnice      Kontakt      Admin    Home     Login

Starček přímětník - starček Jakubov - Senecio jacobaea

Autor: Ing. Jitka Jiříková

Tato statná dvouletá až vytrvalá rostlina dorůstá 30 až 100 cm. Má krátký rozvětvený oddenek, hranatou, rýhovanou, vzpřímenou lodyhu, která může být pavučinovitě vlnatá až lysá, v horní části větvená. Rostlina má tři typy listů - nejspodnější jsou peřenodílné s velkým vejčitým koncovým úkrojkem, prostřední listy mají na bázi dřípená ouška a jsou peřenodílné s vejčitě podlouhlými úkrojky, horní listy jsou přisedlé a bez oušek. Květenství je vrcholík složený z několika menších žlutých úborů vypadajících jako drobné celožluté květy kopretiny. Plod je ochmýřená nažka, která má chmýr dvakrát delší než samotné semeno. Květina má tedy po odkvětu zařízený rozptyl semen úplně stejně jako známé pampelišky či smetánky. Květů se na této rostlině dočkáme od června až do října. Kvete v podstatě do mrazů. Semena této rostliny mohou setrvávat mnoho let v klidovém stádiu - dormanci a proto jsou neustále v půdní zásobě semen i po "vyhubení".

Jejím oblíbeným stanovištěm jsou světlá a suchá místa na loukách, pastvinách, krajích lesů, příkopech, na mezích podél cest atd. Rozšířená je od nížin do pahorkatin v Evropě i Asii. Má kupodivu ráda sešlap, takže často sekaná či udusávaná rostlina se z dvouleté stává trvalkou.

Starček obsahuje několik alkaloidů a to senecin, senecionin, jacobin a pyrrolizidin. Posledně jmenovaný alkaloid se může do těla dostat i pouhým dotykem přes kůži ( to se týká zejména lidí, jelikož i pro ně je jedovatý) či vdechnutím pylu z kvetoucích rostlin. Jedovatost zůstává jak u čerstvé tak i sušené rostliny. Alkaolidy putují krevním řečištěm do jater, která silně poškozují. 1 kg starčeku v krmivu dokáže zničit 75% jater velkého zvířete (koně, krávy..). Efekt jedovatosti je kumulativní, tzn., že alkaloidy se nerozkládají, jen usazují v játrech dokud nedosáhnou smrtelné koncentrace (selhání jater). Poškozují i centrální nervovou soustavu. Neexistuje žádná léčba. Jedinou ochranou je důkladné odstraňování rostlin zejména těch kvetoucích. Nenechat je vytvořit semena a neustále je likvidovat. Ruční trhání je účinné pokud je opakované, ale dá se jím korigovat jen malý počet rostlin. Větší "napadení" plochy touto rostlinou lze řešit postřikem a následně orbou. Nedoporučuje se sekání, protože to podporuje starček v růstu. Rovněž se nedoporučuje vláčení řetězovými branami, které starček poškodí a potrhají a tím "nařízkují a namnoží". Důležité je likvidovat i rostliny v okolí pastviny či výběhu, jelikož i to co je "za páskou" vysílá své ochmýřené potomky do širokého okolí včetně pastviny. Tato rostlina má i jednoho predátora a tím jsou housenky motýla přástevníka, které se živí listím, poupaty a květy starších rostlin.Vaše komentáře a dotazy?

Zbývá znaků.         
Pozn. komentáře jsou před zveřejněním schvalovány administrátorem