Dvanáct znaků racionality: zvědavost, oproštění, osvícení, stálost, argument, empirismus, jednoduchost, pokora, smysl pro dokonalost, přesnost, odbornost a touha po naplnění.
Na Kobylce 12      Patronka Vandy      Radnice      Kontakt      Admin    Home     Login

Příprava koně před zapřažením.

  

Zaučování mladého koně na postraňky.

Toto je čtvrté cvičení této kobyly s postraňky. Z počátku měla tendenci před nimi uhýbat, což je  ještě v některých místech vidět. V tomto videu měla poprvé oba postraňky. To se zase projevuje tendencí utéct před nimi.

Ukázka cvičné zátěže pro trénik v tahu. Břemeno je přiměřeně těžké, aby jím způsobený tah udržel napnuté postraňky, ale ne více, aby se kůň nebál rozejít. posději je možné se na zátěž za pohybu stavět a tím navykat koně na větší zátěž.

Zaučování mladého koně v zápřahu

Po zaučení koně v tahu je potřeba naučit koně na přítomnost oje. Nám se osvědčilo provést prví kontakty s ojem tak, že kůň není zapřažen a je veden vodičem u ohlávky a druhý člověk nese cca 3.5m dlouhé bydlo a postupně se s tímto bydlem ke koni za chůze z boku přibližuje. Toto se procvičuje z obou stran tak dlouho, až kůň na toto bydlo nereaguje. V závěru by kůň neměl reagovat ani na dotek bydla zadní nohou nebo bokem. Dále pokračujeme obdobně se zapřaženými tréninkovými sáněmi. Pokud se tento trénink vynechá, tak hrozí dva problémy. Buď se kůň bojí vůbec přistoupit k oji, nebo po zapřažení a povelu k rozejití začne ustupovat před ojem do strany (toto ustupování může být velmi rychlé a lehce může přejít do paniky). V závěru zavěsíme bydlo řemenem k chomoutu a pomocník pouze bydlo přidržuje, aby se při vlečení nevytáhlo a zároveň je připraven v případě potřeby toto bydlo rychle odepnout.

Po výše popsaném tréninku připojíme oje k trénikovým saním, oje zavěsíme na řemen na bok chomoutu, zapřáhneme a trénujeme chůzi vedle oje. Toto již provádíme na opratích, ale z bezpečnostních důvodů je stále ještě pomocník u hlavy koně a jistí situaci. Po zvládnutí rozcházení, chůze a zastavení na přímém , nebo jenom mírně zakřiveném směru trénujeme postupně zatáčení na menších poloměrech. Kůň se tak učí ustupovat do boku podle oje. Po zvládnutí tohoto cvičení s ojem na jedné straně trénujeme to samé s ojem na druhé straně. Musí se počítat s tím, že zpočátku jsou koně vystrašeni při zatáčení od oje, neboť toto oje se jim tlačí na příslušnou zadní nohu a on s ní musí ustoupit.

Vaše komentáře a dotazy?

Zbývá znaků.         
Pozn. komentáře jsou před zveřejněním schvalovány administrátorem